En sjelden dag 2013

I Norge ble dagen markert med en stor konferanse i Oslo der grenseløse tjenester, overganger og forskning var viktige tema.
Presentasjonene fra dagen kan lastes ned på ffo.no

I Norge er det FFO som har fått i oppdrag å arrangere den nasjonale konferansen. Helsedirektør Bjørn Guldvog var første innleder og han snakket om sjeldenhet og prioritering i sin innledning.

– Vi må prioritere politisk og praktisk de ordningene som gir best forutsetninger for gode tjenester, til sjeldne og mindre sjeldne. Det er spesielle utfordringer knyttet til sjeldenhet, og de må vi erkjenne og anerkjenne, sa Guldvog.
Les hele artikkelen og presentasjonen på ffo.no