PRESSEMELDING FRA FFM

I forbindelse med tv2 nyhetene mandag 4. mars – om Freddy som ønsker å forlenge livet ved å få en Tracheostomy og respirator når behovet oppstår.

Foreningen for muskelsyke (FFM ) har mange gode erfaringer med at livskvaliteten er god , også for personer med Tracheostomy og stort assistanse behov, derfor mener vi at den enkeltes ønsker  i forhold til dette må vektlegges sterkt.

 

FFM mener at den behandlede lege skal være en veileder for pasienten, men at det er pasienten selv i samråd med familien som bør og skal ta avgjørelsen om Tracheostomy og ventilatorstøtte ved behov.

 

FFM er rystet over at seksjonsoverlege Elin Tollefsen ved St. Olavs Hospital sier på TV2 nyhetene at hun ”mener den enkelte pasient ikke vil ha forutsetninger til å skjønne hva dette egentlig innebærer på forhånd”
Hun har mange muskelsyke pasienter som trenger ventilasjonsstøtte og avansert respiratorbehandling, og burde ha gode forutsetninger for å uttale seg annerledes. Det er mange tracheostomerte som lever gode og fullverdige liv.

 

Avgjørelsen om å ikke la Freddy få respirator er tatt fordi legene mener det er til det beste for Freddy, sies det, og ikke på grunn av økonomi.

FFM er veldig glad for at liv ikke måles i kroner og øre, men at det faktisk er Sykehuset og behandlende Lege sitt annsvar å forklare pasienten og familien hvordan et liv med respirator er, og hvordan det vil utarte seg å bli fremover.

FFM mener det må være opp til hver enkelt  pasient å bedømme hva som er god livskvalitet og ikke, og ikke opp til behandlede lege.

FFM mener at seksjonsoverlege Elin Tollefsen bør komme med en rettrettsutalelse umiddelbart og forklare for våre medlemmer at dette ikke er tilfelle!!

 

Laila Moholt
Interessepolitisk talsperson
epost : lail-moh@online.no
Tlf: 922 914 38

Dødssyke Freddy blir nektet hjelp til å puste