Ufør fikk forsikring etter påtrykk fra LDO

Det nytter å si ifra. Et kortselskap som ikke ga en mann forsikring fordi han var uføretrygdet, endret praksis etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet tok kontakt.

Bedrifter endrar ofte praksis når det blir påpeikt at kundebehandlinga deira kan vere diskriminerande, fortel jurist hos Likestillings- og diskrimineringsombodet, Ragnar Lie på ldo.no.

Kortselskapet erkjenner at dei har hatt som praksis å nekte uføretrygda menneske forsikring. Nå seier selskapet at dei ikkje lenger vil bruke uføretrygd som grunnlag for ikkje å innvilge forsikring.

– Det nytter å seie ifrå. Denne saka er nok eit bevis på at personar med nedsett funksjonsevne må kjempe kampar som for lengst burde vore ferdig kjempa, seier Lie.