Sykkel med hjelpemotor – en oppklaring

Ved en feiltakelse har hjelpemiddelsentralene levert ut sykler med hjelpemotor, som Vegdirektoratet definerer som moped. Dette utløser krav om skilting og sertifikat, og kunne satt en stopper for bruk av dette hjelpemiddelet for mange funksjonshemmede.

I Telemark la hjelpemiddelsentralen ned et midlertidig forbud mot bruk av sykkel med hjelpemotor, noe som kunne få store konsekvenser for 200 brukere, deriblant mange med cerebral parese. Alle søknader om sykler med hjelpemotor ble også satt på vent. Dette har FFO satt en stopper for.

Muskelkraft eller ikke
NAV har lagt ut generell informasjon om denne saken på sin nettside. Etter oppfordring fra FFO har de nå presisert at inntil en eventuell regelendring fra Vegdirektoratet foreligger, må brukere kun benytte sykler med hjelpemotor som er godkjent i henhold til beskrivelsen fra Vegdirektoratet. 
Denne beskrivelsen sier at et kjøretøy anses som en sykkel når muskelkraft, ved å trå på pedalene, er primærfremdriftsformen – mens motoren bare hjelper til. Motsatt vil kjøretøy anses som en motorvogn.
Oppfordringen som FFO kom med overfor NAV vil forhåpentlig bidra til at søknader om sykkel med hjelpemotor ikke stopper opp, og at syklene ikke holdes bort fra veiene. De som har sykler med motor som primærfremdriftsform, må i mellomtiden vente på en avklaring fra Vegdirektoratet. Og en eventuelt dispensasjon slik at de kan fortsette å kjøre som før.
– Vi håper på rask avklaringen i denne saken og den bør helst komme før sykkelsesongen starter til våren, sier rådgiver Cato Lie i FFO .

Kilde: www.ffo.no