Landsmøte 2013

FFMs Landsmøte blir avholdt på Scandic Gardermoen Oslo Airport i tidsrommet 24. – 26.05.13

Innkalling m/ sakspapirer blir sendt ut i begynnelsen av mars.

Foreløbig program

Del