Støtter innføring av én journal

FFO har vært på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i dag. Der ga de sin støtte til regjeringens mål om å etablere én journal for hver enkelt innbygger.

Etableringen av én journal vil sikre nødvendig tilgang til journalen både for helsepersonell og pasienter. Dagens situasjon er preget av ulike systemer som ikke kan kommunisere med hverandre, noe som forsinker viktig informasjonsdeling. Tilgjengelig oppdatert informasjon gjør at behandling kan komme raskere i gang.  
Bedre pasientsikkerhet 
En nasjonal løsning, der alle helseaktører er forpliktet til å ha et system hvor alle har mulighet til å logge seg på for å få tilgang til oppdaterte journalopplysninger, er også viktig og nødvendig for bedre kvalitet på diagnostikk og behandling. Og ikke minst for bedre pasientsikkerhet. En slik gjennomgående journal vil styrke samhandlingen mellom helsetjenestens aktører, slik at tjenestene kan bli bedre koordinert.
Les hele artikkelen og oppsummering av FFOs anbefalinger