Hva med oss? – Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Et samlivskurs for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Hva med oss?” programmet administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det holdes «Hva med oss?» i alle landets regioner. 

Kursene er et tilbud til foreldre som har ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom.

Kursene holdes på gode hotell, og varer fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Kursene delfinansieres av midler bevilget over statsbudsjettet. Egenandelen pr. par er 1000,-, for aleneforeldre er den 500,-

Mer informasjon om kursene på bufetat.no