Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Fra juni til august arrangerer Frambu fem begivenhetsrike leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Husk å søke innen 1. mars hvis du vil være med!

Hva er Frambuleir?
Leir på Frambu er kurs for personer mellom 12 og 35 år med sjeldne eller lite kjente diagnoser. Alle deltar uten foreldre eller assistenter til stede.

Sommeren 2013 arrangerer vi
Frambuleir 1: 25.06-05.07 – for barn mellom 12 og 16 år (født 1997-2001)
Frambuleir 2: 09.07-19.07 – for ungdom mellom 16 og 30 år (født 1983-1997)
Frambuleir 3: 23.07-02.08 – for ungdom mellom 14 og 20 år (født 1993-1999)
Frambuleir 4: 05.08-11.08 – for voksne mellom 18 og 35 år (født 1978-1995)
* På leir 4 vil søkere med fysiske funksjonshemninger bli prioritert

Hvem kan søke?
Frambuleir er åpen for barn, ungdom og unge voksne som har tilbud ved et av sentrene for sjeldne diagnoser. 
NB: På grunn av leirenes organisering og bemanning, kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og pleiebehov, krevende psykiske plager eller store atferdsproblemer eller sosiale vansker.

Mer informasjon på www.frambu.no