Informasjon om søskenkurs

Frambu arrangerer om/for søsken:  Fagkurs "Et annerledes søskenliv" 3. april, målgruppe: tjenesteytere rundt barn, ungdom og voksne søsken til personer med en sjelden diagnose.  Brukerkurs "Voksne søsken" 3. – 4. april, målgruppe: voksne søsken til personer med en av Frambus diagnoser

Fagkurs, påmeldingsfrist: 03032013

Et annerledes søskenliv

Fagkurs i brukerkurset "Voksne søsken"

Målgruppe: 
Tjenesteytere rundt barn, ungdom og voksne søsken til personer med en sjelden diagnose. 
Innhold: 
Forelesning, praktiske øvelser og erfaringsutveksling om å være søsken til et funksjonshemmet barn rundt tema som:
– Søskens behov for informasjon og kunnskap om diagnose
– Forebygging av psykososiale vansker hos søsken
– Hvordan sørge for tilstrekkelig informasjon til søskens omgivelser (barnehage, skole og vennegjeng)
– Hvordan involvere voksne i omsorg/pleie for sine søsken på en god måte
 
Videokonferanse
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse. Deltakerne her kan stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Spørsmål/ønske om videokonferanse kan rettes til Berit Hundal på e-post beh@frambu.no
Faglig ansvarlig: Rita Sofie Stige rss@frambu.no
Praktisk informasjon: Tove Sandvik tsa@frambu.no

Mer informasjon og påmeldingsskjema:  www.frambu.no

Brukerkurs

Voksne søsken

Innhold og aktiviteter på kurset:
Kursene på Frambu samler mennesker fra hele landet som har til felles at noen i deres familie har en sjelden tilstand. Det gis tilbud om konsultasjoner, forelesninger, praktisk erfaringsutveksling og temagrupper. På kursene møtes mennesker i samme situasjon og utveksler erfaringer. Nettverkene som blir etablert på Frambu har vist seg å være svært verdifulle for mange familier. 

På kveldstid organiseres aktiviteter tilpasset deltakerne. 
Målgruppe: 
Voksne søsken til personer med en av Frambus diagnoser

Innhold: 
Gjennom forelesninger og gruppesamtaler fokusere på:
• Genetikk og hverdagsmedisin
• Informasjon om diagnoser
• Eksempler på gode aktiviteter
• Erfaringsutveksling

Fagansvarlig: Rita Sofie Stige rss@frambu.no 

Praktisk informasjon: Ann-Cathrin Andersen aan@frambu.no 
Søknadsfrist: 24.01.2013

Mer informasjon og søknadsskjema på www.frambu.no