Få unge i kommunale råd for funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har gjennomført en spørreundersøkelse i norske kommuner om brukermedvirkning for funksjonshemmede unge.

Undersøkelsen peker på mange utfordringer for å sikre at denne gruppen blir hørt lokalt.

I undersøkelsen har de spurt om temaer knyttet til unges deltakelse i politiske prosesser, og organisering av det kommunale rådet for funksjonshemmede. De har fått i alt 127 svar, og alle fylker er representert.

Les om hovedfunn i undesøkelsen:  www.ungefunksjonshemmede.no