Brukerundersøkelse Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) 2012

NMK legger stor vekt på brukermedvirkning i forbedringsarbeidet. Allerede i 1995 gjennomførte NMK en ”pasient-problem/tilfredshets-undersøkelse” i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke. Nå har de oppsummert brukerundersøkelsen for 2012.

Brukerundersøkelsen ved NMK er en mulighet for de pasientene til kontroll, utredningsopphold eller treningsopphold i løpet av 2012 til å gi tilbakemelding. Dette er andre gangen NMK gjennomfører denne brukerundersøkelsen. Første gang var i 2010, da brukte de også de samme spørsmål og svaralternativer, noe som gir  et godt grunnlag for å sammenligne de 2 undersøkelsene.

Mer informasjon om undersøkelsen:  Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø