Troll 2013

Beitostølen helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke et opphold for ungdom og unge voksne  (17 – 30 år) mennesker med ulike former for muskelsykdommer.  Søknadsfrist: 1.mai 

Hvem kan delta?
Målgruppen er ungdom og unge voksne i alder 17-30 år med forskjellige former for muskelsykdommer. De som trenger assistanse til daglig stell/gjøremål, må søke plass med egen
ledsager.

Tid
1. okt – 19.okt 2013

Søknad/inntak
Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør vedlegges relevante epikriser og/eller informasjon fra annet fagpersonell – for eksempel fysioterapeut eller sosionom.
Vi benytter ikke søknadsskjema, og søknaden kan gjerne skrives i brevs form.

BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Inntak ved BHSS vurderes av inntaksteam /medisinsk ansvarlig overlege.
Sentral enhet for Rehabilitering (SeR) avgjør retten til helsehjelp for søknader fra fastlege.

Søknadsfrist: 1. mai 2013

Søknad merket "Troll 2013" sendes:
Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
2953 Beitostølen

Informasjon:
legekontor@bhss.no
Tlf:   61 34 08 00
Fax: 61 34 16 57