Spørreundersøkelse – FFMs nettside

Foreningen for muskelsyke (FFM) har startet arbeide med å forbedre/videreutvikle sin nettside. For at nettsiden skal bli best mulig for dere i målgruppene, trenger vi å få tilbakemeldinger på hva vi kan forbedre oss på.

 
Vi håper derfor at du tar deg tid til å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen.
Det er også mulig å komme med egne forslag og ønsker. Svarfrist: 28. februar.

Trykk her for å komme til skjema