Ny fastlegeforskrift innført

Fra 1. januar 2013 trådte ny fastlegeforskrift i kraft. I praksis betyr det at pasienten lettere skal komme i kontakt med legekontoret på telefon. Det skal gå raskere å få time og legen skal gjennomføre flere hjemmebesøk.

Man skal også få en oversikt over sin egen legemiddelbruk. I tillegg vil regjeringen bidra økonomisk, slik at det blir lettere for kommunene å rekruttere leger. 

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til.

Last ned fastlegeforskriften her (pdf).

I forskriften tydeliggjøres fastlegens rolle og det stilles tydelige nasjonale kvalitetskrav til tjenestene. Det fastslås blant annet at:

• Pasienter skal få time så raskt som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.
• 80 prosent av telefonene skal normalt besvares innen to minutter.
• Fastlegene skal kunne motta timebestilling elektronisk.
• Fastlegene skal tilby hjemmebesøk om nødvendig. Dette kan være aktuelt når pasienter som trenger helsehjelp, ikke selv kan møte hos legen.
•  Legene skal i større grad tilby forebyggende tiltak.
• Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til sine pasienter. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at legemiddelbehandlingen er endret, skal legemiddellisten oppdateres. Pasienten skal få oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon hos fastlegen hvis legemiddelbruken er endret.

Kilde:  ffo.no