FFM gratulerer forfatter Thorvald Steen med Menneskeverds Livsvernpris 2013

– Både denne prisen og standpunktene jeg forfekter er viktig å holde frem i en tid hvor sorteringssamfunnet har blitt klart tydeligere. Man ser det gjennom et helt livsløp. Det er enklere å velge bort fostre, ikke bare Downs men flere egenartede individer, som de med en diagnose lik min egen.

Forfatter Thorvald Steen tildeles Menneskeverds Livsvernpris 2013 – Jeg ble gledelig overrasket og synes det er veldig hyggelig, forteller Thorvald Steen om tildelingen av prisen.

Den internasjonalt anerkjente forfatteren utfordrer etablerte oppfatninger om annerledeshet. Selv har Thorvald Steen en muskelsykdom. Det hindret han i å satse på skihopping, forfatterens tidligere favorittaktivitet. Ellers har ikke Steen latt seg begrense:

– Både denne prisen og standpunktene jeg forfekter er viktig å holde frem i en tid hvor sorteringssamfunnet har blitt klart tydeligere. Man ser det gjennom et helt livsløp. Det er enklere å velge bort fostre, ikke bare Downs men flere egenartede individer, som de med en diagnose lik min egen.

Steen påpeker at en også kan se symptomene senere i livsløpet, ved at unge mennesker med ulike diagnoser har vanskeligere for å få jobb og at eldre blir usynliggjort og ses på som en byrde istedenfor en ressurs.

Kilde: http://www.menneskeverd.no/

Les hele prisbegrunnelsen her

Overrekkelsen av prisen skjer i Oslo mandag 4. februar 2013.