Økte medlems kontingenter i 2013

På FFMs landsmøte i 2012 ble det vedtatt å øke medlems kontingentene

Økte kontingenter fra 2013.

Medlemskategorier:

Hovedmedlem kr 350,-
Husstandsmedlem (på samme adresse) kr 50,-
Støttemedlem kr 375,-
Abonnement kr 400,-
Fra 1/7 og ut året koster hovedmedlemskapet kr 175,-

Fakturaer på medlemskontingent blir sendt ut fra FFM kontoret i løpet av januar.