Fremdrift for Muskelnytt 2013

Muskelnytt kommer ut med fire utgaver hvert år og sendes fritt til medlemmene i FFM. Her finner du artikler om hvordan det er å leve med en muskelsykdom, om forskning, behandling og hjelpemidler, men også egne sider for barn og ungdom.

Målgruppe for tidsskriftet er muskelsyke og deres pårørende, helsevesen og det offentlige. Medlemmer i FFM får Muskelnytt i posten. For å tegne abonnement (kr 400,- pr år)-kontakt Unni Tangerud.

Hvem kan du kontakte?

Innspill til redaksjonen: redaktør Bernt Roald Nilsen
epost:  muskelnytt@ffm.no

Abonnement: Unni Tangerud
epost:  unni.tangerud@ffm.no

Annonsesalg: Torill Berg
tlf: 412 887 35
epost:  torill@tromsoevent.com

Utgivelsesplan 2013

Nummer 1-2013
Frist stoff: 09/1
Frist annonsemateriell:14/2
I posten til medlemmer: 14.03

Nummer 2-2013
Frist stoff: 22/3
Frist annonsemateriell:26/3
I posten til medlemmer: 07/6

Nummer 3-2013
Frist stoff: 20/6
Frist annonsemateriell:21/8
I posten til medlemmer: 19/9

Nummer 4-2013
Frist stoff: 30/9
Frist annonsemateriell:31/10
I posten til medlemmer: 28/11

Vi oppfordrer alle til å være aktive med å sende inn stoff til Muskelnytt. Alt er interessant (møter, årsmøter, reiser, arrangementer, tips om saker i deres fylke, osv.) 

Sendes på epost til : muskelnytt@ffm.no, Redaktør Bernt Roald Nilsen som gjerne kan bearbeide stoffet etterpå .

Send gjerne med bilder også.