Vil endre bilstønadsordningen

Etter oppfordring fra Arbeidsdepartementet har FFO oversendt forslag på hvordan bilstønadsordningen kan endres slik at den blir mer brukervennlig.

Oppfordringen kom etter at FFO og SAFO har hatt møte med statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet og NAV. Tema var evalueringsrapporten om bilstønadsordningen.

FFOs forslag på hvordan bilstønadsordningen kan endres:
– At det etableres tre bilstønadsgrupper.
– At veiledning for alle grupper bedres.
– At den generelle saksbehandlingstiden i bilsaker reduseres.
– At man skal ha rett til gruppe 2-bil, dersom manuell eller elektrisk rullestol er hoved-fremkomstmiddel og dersom det er den mest hensiktsmessige løsningen. 
– At man skal kunne bytte bil etter 8 år/150 000 km uansett om man har fått stønad til bil i forbindelse med arbeid/utdanning eller dagliglivets gjøremål.
– At det gis anledning til å søke om støtte til ny bil 1 år før gjenanskaffelsestidspunktet.
– At ektefelles inntekt ikke legges til grunn ved den økonomiske behovsprøvingen.
– At grunnstønadssatsen til drift av bil økes.

Her kan du lese brevet som FFO har sendt til Arbeidsdepartementet (pdf).