Traineeprogrammet 2013-2014

Traineeprogrammet 2013-2014 er et tilbud for deg med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen.

Har du høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne? Bli trainee i staten!

Fornyings- administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) gjennomfører programmet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 20 virksomheter deltar i programmet med 37 spennende stillinger på flere steder i Norge, enten som fast stilling eller engasjement. Både departementer og underliggende virksomheter er med. Det er ulike typer stillinger og varierende krav om utdanningsbakgrunn. Traineestillingene varer i 1 ½ år. Det første året deltar du også på samlingene i traineeprogrammet.

Søknadsfrist: 25. januar 2013

Mer info om de ledige stillingene finner du på nettsidene til:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Del