Har du flyttet?

Husk å melde adresseforandring til FFM kontoret ved flytting!

FFM kontoret får mange eksemplarer av Muskelnytt i retur, så hvis du har flyttet og glemt å gi oss din nye adresse – gi beskjed til Unni Tangerud på epost:

unni.tangerud@ffm.no 

Del