ALS-forening i Rogaland er stiftet

Det ble den 3. desember 2012 konstituert et styre for lokal ALS forening.

Foreningen er et lokallag av Foreningen For Muskelsyke i Rogaland.

ALS-foreningen har som formål å arbeide for å bedre situasjonen til ALS-pasienter og pårørende. Dette vil vi gjøre både ved å være tilgjengelige og tilby informasjon, råd og veiledning til pasienter og pårørende og å bidra til å styrke forskningen rundt ALS. I Norge finnes det i dag ingen kjent ALS-forskning, og Norge bidrar derfor ikke til kunnskapsproduksjon omkring denne sykdommen.  Dette ønsker foreningen å gjøre noe med. Foreningen er åpen for alle ALS-pasienter og deres pårørende.

Foreningens navn er: FFM i Rogaland – Lokal ALS-forening. Org. nr. 897.339.722 FFM Rogaland

Styret for foreningen består av Jarmund Veland (leder), Heidi Morana, og Arild Fosnes. Kontakt foreningen på telefon 99746179 eller på epost jarmund.veland@uis.no