Lettere tilgang til elektroniske helseopplysninger

Den felles offentlige innloggingsløsningen ID-porten har fått BankID med på laget. Fra 27. november kan BankID brukes til nettjenester fra mer enn 270 offentlige virksomheter, deriblant tjenester HELFO er involvert i.

Det betyr at brukere av «Mine resepter», «Mine egenandeler» og «Mine vaksiner» lettere vil kunne logge seg på disse tjenestene. Du logger deg inn på helsenorge.no.

Felles løsning

Regjeringens digitaliseringsprogram slår fast at en «felles løsning for elektronisk ID er en forutsetning for enkle og sikre digitale tjenester».

– Med de nye avtalene om å bruke både BankID, Buypass og Commfides ved siden av MinID i ID-porten, gjør vi det enda enklere for innbyggerne å logge seg inn på alle digitale tjenester fra det offentlige, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Difis felles innloggingsløsning, ID-porten, ble etablert i 2009. Den håndterer i år ca. 30 millioner innlogginger til offentlige nettjenester.

BankID har ca. 2,8 millioner brukere, omtrent like mange som MinID. Men BankID kan i motsetning til MinID brukes til tjenester som omfatter sensitive personopplysninger som for eksempel helseopplysninger.

Lettere pålogging

Fra 27. november vil brukere av tjenestene «Mine resepter», «Mine egenandeler» og «Mine vaksiner» kunne bruke BankID når de skal logge seg på.

Kilde: Helfo

Facebook
Twitter
LinkedIn