Kurs om mitokondriesykdom

Fra 28. januar til 1. februar 2013 arrangerer Frambu kurs for personer med mitokondriesykdom i alderen 0 til 16 år, deres familier og lokale tjenesteytere. Ny søknadsfrist er 7. januar.

Program på kurset

  • Ernæring ved mitokondriesykdom
  • Fysioterapi, fysisk aktivitet og energiøkonomisering
  • Diagnoseinformasjon
  • Rettigheter i barnehage og skole
  • Tilrettelegging i barnehage og skole
  • Å samtale med barn
  • Psykososiale perspektiver
  • Ytelser og tjenester etter lovverket
  • Individuell plan
  • Gruppesamtaler og erfaringsutvekslinger

Frambu oppfordrer til at deltakerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på forelesninger.

Her kan du lese mer om kurset og melde deg på www.frambu.no