Funksjonshemmedes plass i media

Mandag 3. desember ble FNs internasjonale dag for funksjonshemmede arrangert på Litteraturhuset i Oslo. Tema for dagen var funksjonshemmede i media.

Det var Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som inviterte til seminar om funksjonshemmedes plass i media. Samme dag trykket Aftenposten en kronikk av advokat Geir Lippestad, som selv har to barn med funksjonshemninger. Der skriver han at media nesten utelukkende presenterer funksjonshemmede som ofre. Som premissleverandører kommer de sjelden til orde.
– Jeg har ennå til gode å se programledere som er blinde eller sitter i rullestol. Det er tydeligvis et glasstak her og en forståelse av at dersom man har funksjonsnedsettelse skal man være glad dersom man bare kommer i arbeid. Hvor relevant arbeidet er for personlighet og kompetanse er meg bekjent ikke synlig i noen statistikk, skriver Lippestad. 
Her kan du lese hele kronikken til Geir Lippestad.

Det var et rikholdig program på seminaret, med innlegg fra blant annet Amanda Rice, som er leder for mangfold i BBC. Rice er ansvarlig for den strategiske retningen for mangfoldet, og for å koordinere gjennomføringen av mangfoldstrategien.
Arnt Holte, assisterende generalsekretær i Blindeforbundet og president for World Blind Union, delte sine erfaringer og refleksjoner om funksjonshemmedes plass i media. Han pekte blant annet på at funksjonshemmede stort sett brukes som «elendighetsbeskrivelser», og som kjennetegn på en gruppe fremfor å kjennetegne individer.
Forsker på tematikken
Forskeren og forfatteren Jan Grue presenterte et prosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ledet av professor Elisabeth Eide. Prosjektet skal se nærmere på hvordan media fremstiller funksjonshemmede. Oppdragsgiver er Bufdir, og prosjektet skal gjennomføres innen desember 2013. 
Du kan lese mer om dette prosjektet på nettsiden til Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Geir Lippestad ledet også en paneldebatt mellom media og brukerorganisasjonene. Her stilte Gunnar Stavrum fra Nettavisen og direktør for nyhets- og programdivisjonen i NRK, Per Arne Kalbakk. I tillegg stilte ansvarlig redaktør i Telen, Jens Marius Hammer. Fra brukerorganisasjonene stilte Liv Arum fra FFO, Birgit Skarstein fra Unge funksjonshemmede og Berit Vegheim fra Stopp diskrimineringen.

Kilde: ffo.no

Del