Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2013

Fagkonferanse med integrert brukerkurs – 16.–17. september 2013 ved Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK)

Brukere og fagfolk på samme arena
Modellen for Fagkonferansen består av en plenumsdag der alle er samlet, og en workshopdag der deltakerne fordeles på
tre sesjoner:
A) Brukeropplæring
B) ReHabiliteringsworkshop
C) Diagnostisk workshop

Tema blir blant annet:
• Familieperspektivet og det gode liv
• Hva er viktig med rehabilitering?
• Hvilken effekt har trening hos personer
med muskelsykdom?
• Hvilke rettigheter har vi for tilrettelegging
i barnehage, skole og yrkesliv?
• Diagnostikk av metabolske muskelsykdommer
og andre diagnostiske
utfordringer.

NMK vil starte opp Brukerparallellen mandag morgen med bli-kjent-runde og forelesning. Hele plenumssamlingen starter med lunsj, og det blir felles middag for alle første kveld.

Ønsker du å delta som bruker?
Da må du enten være forelder/foresatt til barn med muskelsykdom eller selv ha en av NMKs diagnoser. NMK vil denne gangen
fokusere på foreldreperspektivet i programmet for brukeropplæringen. Du må henvises av lege til brukeropplæringsdelen
av Fagkonferansen.

Mer om Fagkonferansen 2013 på nettsidene til NMK  (programmet blir lagt ut der når det er klart)

Del