Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2013

Fagkonferanse med integrert brukerkurs – 16.–17. september 2013 ved Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK)

Brukere og fagfolk på samme arena
Modellen for Fagkonferansen består av en plenumsdag der alle er samlet, og en workshopdag der deltakerne fordeles på
tre sesjoner:
A) Brukeropplæring
B) ReHabiliteringsworkshop
C) Diagnostisk workshop

Tema blir blant annet:
• Familieperspektivet og det gode liv
• Hva er viktig med rehabilitering?
• Hvilken effekt har trening hos personer
med muskelsykdom?
• Hvilke rettigheter har vi for tilrettelegging
i barnehage, skole og yrkesliv?
• Diagnostikk av metabolske muskelsykdommer
og andre diagnostiske
utfordringer.

NMK vil starte opp Brukerparallellen mandag morgen med bli-kjent-runde og forelesning. Hele plenumssamlingen starter med lunsj, og det blir felles middag for alle første kveld.

Ønsker du å delta som bruker?
Da må du enten være forelder/foresatt til barn med muskelsykdom eller selv ha en av NMKs diagnoser. NMK vil denne gangen
fokusere på foreldreperspektivet i programmet for brukeropplæringen. Du må henvises av lege til brukeropplæringsdelen
av Fagkonferansen.

Mer om Fagkonferansen 2013 på nettsidene til NMK  (programmet blir lagt ut der når det er klart)

Facebook
Twitter
LinkedIn