Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Pleiepenger

Hvem kan få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger dersom du er forelder eller nær pårørende som pleier et sykt barn. Det er nærheten din til barnet som avgjør hvorvidt du har rett til pleiepenger. Profesjonelle aktører rundt barnet, som for eksempel støttekontakter, avlastningshjem eller lignende, har ikke rett til pleiepenger.

Du som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase kan også ha rett til pleiepenger. Som nærstående er det naturlig å regne personer med nære familierelasjoner til den som er pleietrengende. Men det vil også kunne være personer som den pleietrengende har knyttet et nært personlig forhold til, for eksempel en nær venn eller nabo.

Når kan du få pleiepenger?

Pleiepenger ved barns sykdom

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene før pleiepengene skal starte, og ha tapt arbeidsinntekt.

Dersom du har omsorg for barn under tolv år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller som er behandlet poliklinisk, kan du har rett til pleiepenger fra NAV. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til barnet er 18 år.

Barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie i mer enn syv kalenderdager for at du skal ha rett til pleiepenger. NAV betaler pleiepenger fra åttende dag. Du kan ha rett til omsorgdager de første syv dagene.

Hvis barnet har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, kan du ha rett til pleiepenger fra første dag fra NAV, selv om barnet ikke har vært innlagt i helseinstitusjon. I disse tilfellene kan begge foreldrene ha rett til pleiepenger samtidig, dersom det er behov for dette.

Hvis du har omsorg for en psykisk utviklingshemmet person med svært alvorlig eller livstruende sykdom, kan du få pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen.

I utgangspunktet har du ikke rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses som varig når den etter all sannsynlighet vil vare i to til tre år eller mer. Men dersom den varige sykdommen er livstruende eller svært alvorlig, kan du likevel ha rett til pleiepenger i startfasen av sykdommen eller i ustabile faser.

Hvis barnet har en svært alvorlig, progredierende sykdom kan du ha en kontinuerlig rett til pleiepenger frem til barnet fyller 18 år selv om sykdommen er varig.

Du kan få graderte pleiepenger når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor barnet har tilsyns- eller avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken. Ytelsen kan graderes ned til 50 prosent.

Dersom barnet har en omfattende tilsynsordning store deler av dagen, kan det innebære at du ikke har rett til pleiepenger.

Kilde: NAV 

Del
Click to listen highlighted text!