Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Grunn og hjelpestønad

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har visse ekstrautgifter som har oppstått på grunn av sykdom, skade eller lyte (medfødte feil og misdannelser). Hjelpestønad kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller har en medfødt funksjonshemming. Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov, som er vesentlig større, enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har visse  ekstrautgifter som har oppstått på grunn av sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.

Les mer om grunnstønad

Hjelpestønad

Hjelpestønad kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller har en medfødt funksjonshemming.

Les mer om hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Det er en forutsetning at forhøyet hjelpestønad øker barnets muligheter for å bli boende hjemme.

Les mer om forhøyet hjelpestønad

Kilde: NAV

Del
Click to listen highlighted text!