Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Bilstønad

Funksjonsnedsettelse

Du må ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan eller har store vansker med å benytte offentlig transport alene eller med følge. At det ikke finnes tilbud om offentlig transport der du bor er ikke en grunn til å få stønad til bil. Det blir vurdert om du kunne ha benyttet offentlige kommunikasjonsmidler om det gikk. Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 70 år.

For å få stønad til bil til bruk i dagliglivet må du være rullestolbruker og ha behov for spesialtilpasset kassebil.

Transportbehov

Du må ha et transportbehov som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil. Transportbehov som dekkes gjennom annet lovverk som skyss til skole eller til behandling blir ikke regnet med til transportbehovet. Turer som kan dekkes ved transporttjeneste, drosje eller ved hjelp av nær familie blir også trukket fra når vi (Nav) vurderer om transportbehovet er stort nok til at bilstønad kan gis.

Det er to ulike former for bilstønad:

  • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning
    Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv.
  • Stønad til spesialtilpasset kassebil
    Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med heis/rampe kan du ha rett til bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV.

Økonomisk behovsprøving og bil du har fra før

Du får ikke tilskudd til bil til arbeid eller utdanning om alminnelig inntekt for familien overstiger 6G (grunnbeløpet i folketrygden). Om du har en bil som er nyere enn 8 år får du heller ikke tilskudd til bil til arbeid og utdanning.

Dersom helsetilstanden din endrer seg slik at du har behov for en spesialtilpasset kassebil, kan du få stønad til dette uavhengig av når du fikk forrige stønad.

Kilde:  nav.no 

Del
Click to listen highlighted text!