Nyheter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Les siste nytt fra ffo.no

Høringsmøte om tilskuddsordningen

Positive til klargjøring, men skeptiske til dokumentasjonskrav.

Engasjementet var stort på FFOs høringsmøte om tilskuddsordningene for funksjonshemmedes organisasjoner. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut nytt regelverk på høring, og flere av endringsforslagene bekymrer mange av medlemsorganisasjonene.
Rådgiver i FFO, Åsta Tale Strand, guidet deltakerne igjennom forslaget til nytt regelverk. Intensjonene med tydeliggjøring ble positivt mottatt, men noen sider ved forslaget skapte stor debatt.  Les hele artikkelen på www.ffo.no

Økt brukermedvirkning, bedre forskning!

FFO var medarrangør av et seminar om brukermedvirkning i forskning forrige uken. Med varierte og gode innlegg fra både bruker- og forskerhold ble dette temaet grundig belyst.

Det kom tydelig fram at forskning hvor brukerne har vært med blir både bedre, og mer relevant. Det kom også positive signaler i løpet av seminaret på at deler av det bevilgende miljøet i fremtiden vil legge vekt på brukermedvirkning når de skal tildele forskningsmidler.  Les hele artikkelen på www.ffo.no
 

FFOs planer for Velferdsvalget 2013

Deltakerne på Representantskapsmøte 17. november fikk presentert planene FFO har for den kommende valgkampen. Dagen etter ble det også arrangert en egen samling for fylkesledere i FFO for å forankre arbeidet der.

Så langt har FFO hatt møter med programkomiteene i partiene og en felles plattform for habilitering og rehabilitering er presentert for medlemsorganisasjonene. I tillegg skal det gjøres en grundig dokumentasjon av funksjonshemmedes rettigheter for å få et godt faktagrunnlag i det videre arbeidet.

Inntektspolitikk, boligpolitikk, pleie- og omsorgssektoren, helsepolitikken, arbeidsliv, hjelpemidler er viktige stikkord.

Les hele artikkelen på www.ffo.no