Husbanken – Kampanje for innhenting av samtykke fra alle som mottar bostøtte

Bakgrunnen for kampanjen er at det kommer en ny bostøttelov i 2013. Den sier at Husbanken må ha samtykke fra alle over 18 år i en husstand for å kunne behandle en bostøttesøknad.

21. november sendte Husbanken brev til 116 000 bostøttemottakere som fikk bostøtte for oktober 2012. Brevene går som B-post og vil dermed nå mottakerne i perioden 24.-27.november. Formålet med kampanjen er å innhente samtykke til Husbankens behandling av personopplysninger.

Alle bostøttesøkere MÅ samtykke

Formålet med kampanjen er å innhente samtykke til Husbankens behandling av personopplysninger. Husbanken kan ikke behandle søknaden deres for januar 2013, før alle i husstanden har gitt samtykke. Hvis søker eller andre voksne i en husstand ikke samtykker, vil søknaden deres for januar bli avvist. Det betyr at de ikke får bostøtte fra januar 2013.

Les mer om kampanjen og den nye loven på www.husbanken.no

Facebook
Twitter
LinkedIn