Husbanken – Kampanje for innhenting av samtykke fra alle som mottar bostøtte

Bakgrunnen for kampanjen er at det kommer en ny bostøttelov i 2013. Den sier at Husbanken må ha samtykke fra alle over 18 år i en husstand for å kunne behandle en bostøttesøknad.

21. november sendte Husbanken brev til 116 000 bostøttemottakere som fikk bostøtte for oktober 2012. Brevene går som B-post og vil dermed nå mottakerne i perioden 24.-27.november. Formålet med kampanjen er å innhente samtykke til Husbankens behandling av personopplysninger.

Alle bostøttesøkere MÅ samtykke

Formålet med kampanjen er å innhente samtykke til Husbankens behandling av personopplysninger. Husbanken kan ikke behandle søknaden deres for januar 2013, før alle i husstanden har gitt samtykke. Hvis søker eller andre voksne i en husstand ikke samtykker, vil søknaden deres for januar bli avvist. Det betyr at de ikke får bostøtte fra januar 2013.

Les mer om kampanjen og den nye loven på www.husbanken.no