Har du erfaring med NAVs tilretteleggingsgaranti?

Riksrevisjonen gjennomfører for tiden en forvaltningsrevisjon om NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien. I den forbindelse ønsker de å innhente erfaringer med denne ordningen blant medlemmer i FFOs organisasjoner.

Riksrevisjonen gjennomfører for tiden en forvaltningsrevisjon om NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien. I den forbindelse ønsker de å innhente erfaringer med denne ordningen blant medlemmer i FFOs organisasjoner. 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere i hvilken grad tilretteleggingsgarantien blir brukt, og hvordan ordningen styres og følges opp av NAV Fylke, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet.
Tilretteleggingsgarantien skal sikre personer med funksjonshemning best mulig oppfølging og tilrettelegging. Ordningen skal sikre samordning av virkemidler og god kontakt med NAV. Den skal også skape trygghet hos både arbeidssøker, arbeidstaker og arbeidsgiver. 
For å belyse hvordan ordningen oppleves fra arbeidssøker- og arbeidstakersiden, har Riksrevisjonen sendt FFO noen spørsmål. Svarene på disse vil kunne bli benyttet som faktagrunnlag i forvaltningsrevisjonsrapporten, som etter planen skal overleveres Stortinget sommeren 2013.
Spørsmål til deg som har erfaring med tilretteleggingsgarantien
På vegne av Riksrevisjonen stiller derfor FFO følgende spørsmål til de som har erfaring med tilretteleggingsgarantien, og som er medlem i en av FFOs medlemsorganisasjoner: 
– I hvilken grad kjenner du til ordningen med tilretteleggingsgaranti?
– I hvilken grad får FFOs medlemmer med tilretteleggingsgaranti, bedre oppfølging fra NAV sammenlignet med den oppfølgingen de fikk tidligere?
– I hvilken grad bidrar tilretteleggingsgarantien til at FFOs medlemmer kommer i arbeid eller kan beholde det arbeidet de har?
Ønsker du å svare på disse spørsmålene, så kan disse sendes til FFO v/Grete Crowo på e-post: grete.crowo(a)ffo.no innen 30. november 2012. (NB! Husk å bytte ut (a) med @ i e-posten).