Barnas Ridderuke

For 31.gang arrangeres Barnas Ridderuke på Beitostølen 13.-19.januar 2013 (uke 3). Barnas Ridderuke er en ski uke for barn med fysiske funksjonshemninger mellom 10 og 15 år. Påmeldingsfrist 25.november

Hensikten med Barnas Ridderuke er å gi et tilbud om skiløping til barn og unge med funksjonshemninger, særlig de som tidligere ikke har hatt så store muligheter til å gå på ski. Det blir lagt vekt på grunnleggende skiteknikk, tilpasning av riktig utstyr og evt.
hjelpemidler. Vi erfarer at man gjennom et slikt arrangement kan bidra til økt aktivitet gjennom vinteren.

HVEM KAN SØKE
Uka er åpen for både nybegynnere og viderekommende. Vi tar først og fremst sikte på barn med fysiske funksjonshemninger, mellom 10-15 år, fra hele landet. Det er en forutsetning at deltakerne kan nyttiggjøre seg skigåing (løype) som aktivitet, og har muligheter til å følge opp aktiviteten siden.

TID OG STED
Uka arrangeres på Beitostølen 13.01-19.01 2013 (uke 3). Deltakerne ankommer Beitostølen søndag 13.01 før kl.1800.
Avreise blir lørdag morgen den 19.01, senest kl. 1200

Deltakerantallet på uka er begrenset til ca 50 deltakere. Alle som søker får skriftlig svar innen 17.12.12. De som blir tatt med på uka, må betale kursavgiften på kr. 900,- før de får sitt opptak godkjent.

Mer informasjon om Barna Ridderuke: Beitostølen helsesportsenter