Gode boløsninger og tilpassede tjenester for barn, ungdom og voksne i og utenfor foreldrehjemmet

Dette fagkurset ble holdt på Frambu onsdag 7. november.  En fullsatt forelesningssal på Frambu og videooverføring av fagdagen til 10 studio rundt i Norge vitnet om at dette er et tema som er av interesse for mange. Presentasjoner og dokumentasjon fra denne fagdagen finnes på frambu.no

Seniorrådgiver Geir Aasgaard, Husbanken,  informerte om lån og tilskudd som kan søkes fra Husbanken. Dette er økonomiske virkemidler som er med på å bidra til at personer med lav inntekt, som en uførepensjon, også har mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Han viste også til at foreldregrupper som bygger boliger for sine barn med nedsatt funksjonsevne kan få tilskudd og lån.

Tre foreldrestemmer viste oss tre gode bomodeller for sine barn. Det første modellen er et borettslag for 6 personer med nedsatt funksjonsevne etablert i et vanlig boligsameie. De 6 beboerne finansierte borettslaget med lån og tilskudd fra Husbanken. Den andre modellen viste et bygg med 3 beboere som har hver sin leilighet og et fellesareal. Her bygget pårørende selv og fikk et flott tilpasset bygg også finansiert av Husbanken. I begge disse eksemplene betjener beboerne lånet med sin uførepensjon og botilskudd.

Mer om fagkurset, presentasjoner og dokumentasjon på www.frambu.no