Endelig er IKT-forskriften sendt på høring

Nesten to år etter at forskrift om universell utforming av IKT-løsninger var lovet å komme, ble forslaget sendt ut på høring i begynnelsen av forrige uke.

Det knytter seg stor spenning til innholdet i forskriften fordi den vil bli bestemmende for hvordan Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal tolkes innenfor dette området. 
I første omgang gjelder forskriften webløsninger og selvbetjeningsautomater med IKT-baserte grensesnitt. Eksempel på løsninger som omfattes av kravene er:
• billettautomater
• minibanker
• nettbutikker
• nettsider som gir informasjon til allmennheten

Les hele artikkelen, og forslag til forskriften på www.ffo.no