Regjeringen snur i behandlingsreiser

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2013 å kutte 25 millioner kroner i behandlingsreiser til utlandet. Nå har SV, AP og SP på Stortinget blitt enige om å reversere regjeringens forslag.

– Dette er strålende gode nyheter. Kuttet skapte store reaksjoner blant våre organisasjoner. Behandlingsreiser er viktig for svært mange, og er avgjørende for helsen og livskvaliteten for flere funksjonshemmede og kronisk syke, sier en lettet Liv Arum, generalsekretær i FFO på ffo.no.

Kuttet i behandlingsreiser utløste sterke reaksjoner fra FFO og blant funksjonshemmedes organisasjoner.  Nå har SV, AP og SP på Stortinget blitt enige om å reversere regjeringens forslag til kutt på behandlingsreiser til utlandet.

På nettsidene til SV kan du lese egen sak om dette: Behandlingsreisene til utlandet er berget.

– Vi er svært glad for at behandlingsreiser er berget. En behandlingsreise til et varmt klima har for mange en svært positiv helseeffekt. Flere av våre medlemmer drar nytte av dette. Behandlingsreiser bidrar til at flere orker å stå i jobb og at medisinbruk reduseres.

Ordningen med behandlingsreiser til utlandet startet opp for 35 år siden på grunn av manglende behandlingskapasitet i Norge. Selv om det fremdeles er kapasitetsproblemer for mange av kronikergruppene i det norske helsevesenet, oppfattes ordningen i dag både som et faglig godt supplement og et viktig alternativ til eksisterende tilbud i Norge.

– Ordningen må utvides
Behovet for behandlingsreiser er i dag mye større enn tilbudet. Søkertallene fra de siste årene viser at det søker omlag dobbelt så mange som de som får innvilget plass. Det er dessuten allment kjent blant de fleste av søkerne at man ikke får reise hvert år. Det betyr at de som har behov for årlige reiser ikke søker en gang i året.

– Nå blir neste skritt å få utvidet denne ordningen, slik at alle som trenger det, får dette tilbudet, sier Arum.