RI NORGE HØSTKONFERANSE: Kan rehabilitering bidra til aktive eldre?

Sted: Arbeids- og velferdsdirektoratets lokaler i Akersgt. 64-68, Oslo. Påmeldingsfrist: 8. november!

RI Norge arrangerer høstkonferanse med tema Aktive eldre – Hvordan kan rehabilitering bidra til aktive eldre?

Program:

Kl. 10.30 – 10.45 Åpning 
– Ved leder i RI Norge, Knut Magne Ellingsen
Kl. 10.45 – 11.30 Hverdagsrehabilitering – et felles prosjekt
– Ved Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet og Ergoterapeutforbundet.
Kl. 11.30 – 11.45 Pause
Kl. 11.45 – 12.30 Funksjonshemmede og aldring 
– Ved Vigdis Hegna Myrvang og Kirsten Thorsen, Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse 
Kl. 12.30 – 13.15 LUNSJ
Kl. 13.15 – 14.00 Aktiv alderdom 
– Ved Professor i psykiatri Astrid Nøklebye Heiberg 
Kl. 14.00 – 14.15 Pause
Kl. 14.15 – 15.00 Hjelp til selvhjelp – eller bare hjelp? Forskjeller og likheter mellom rehabilitering og omsorg.
– Ved Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie.
Kl. 15.00 – 15.15 Pause 
Kl. 15.15 – 15.30 Aktiv omsorg – kan rehabilitering bidra til et aktivt liv?
– Ved konsulent i Pensjonistforbundet, Anne Hanshus
Kl. 15.30 – 15.45 Innspill fra Kommunenes Sentralforbund (KS)
– Ved Gudrun Grindaker, direktør for helse og velferd
Kl. 15.45 – 16.00 Oppsummering – spørsmål og svar
– Ved leder i RI Norge, Knut Magne Ellingsen 
 

Konferanseavgift:

  • 700 kroner for medlemmer i RI Norge
  • 1000 kroner for ikke-medlemmer

Påmeldingsfrist: 8. november 2012.

Velkommen!

Mer informasjon og påmelding:  

Facebook
Twitter
LinkedIn