“Den skjulte virkelighet” – en masteroppgave skrevet av Laila Bakke

Denne oppgaven prøver å belyse en side ved arbeid og funksjonshemmede som man sjelden ser, funksjonshemmedes egen opplevelse av å være arbeidssøker eller arbeidstaker.

Den skal gi innsyn i en verden som for mange er fremmed, men som det er nødvendig å forstå for å kunne ha et reelt inkluderende arbeidsliv med plass til alle. Ved å ta informantene perspektiv vil oppgaven gi en stemme til funksjonshemmede som sjelden blir hørt i diskusjonene om arbeidslivet. Det setter fokus på de relasjonelle aspektene ved å være arbeidstaker og funksjonshemmet.  (utdrag fra masteroppgaven)

Les hele masteroppgaven