Årskonferanse Torsdag 6. desember. Kl 09.30 – 14.30. i Mariboes gate 13, Oslo.

Unge funksjonshemmede inviterer alle interesserte til vår første årskonferanse noensinne. Her kommer eksperter, politikere og unge for å svare på spørsmålet: Er det plass til ungdom?

Det blir ofte satt likhetstegn mellom å være ung og frisk. Det gjør viktige møter med utdanning, arbeidsliv og helsevesen vanskelig for funksjonshemmede og kronisk syke unge, som opplever at deres behov ikke blir tatt på alvor. Dette er tema for vår årskonferanse 6. desember.

Hvem er konferansen for?

  • Politikarar
  • Fagfolk
  • Media
  • Deg som er aktiv i en av våre medlemsorganisasjoner

Det er gratis å delta på konferansen

Mer informasjon, program, påmelding:  http://www.ungefunksjonshemmede.no/aarskonferanse/praktisk