Nytt fra FFO

Les siste artikler fra ffo.no

Etterlyser bedre oppfølging av NAVs brukere
I går la Riksrevisjonen fram sin årlige revisjonsrapport om NAV. Den slår fast at et betydelig antall NAV-brukere ikke får den ytelsen de skal ha fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Les artikkelen

FFO på høring i Helse- og omsorgskomiteen
Den manglende satsningen på habilitering og rehabilitering i statsbudsjettet for 2013 var en viktig sak for FFO i høringen den 22. oktober. Det dramatiske kuttet i behandlingsreiser ble også påpekt, samt situasjonen til unge på aldershjem.

Les artikkelen

NAV må få mer kunnskap om brukernes behov
Hvordan er det egentlig å leve med en funksjonshemning eller kronisk sykdom? Og hva slags bistandsbehov har de? Dette ønsker FFO at NAV skal få bedre kompetanse på, og ber regjeringen sette et tydelig krav til etaten om at dette gjennomføres.

Les artikkelen

Bostøtten må tilpasses ny uføretrygd
På en høring i stortingets Finanskomité i dag ba FFO om at regjeringen snarest må legge fram et forslag om tilpasning av bostøtten til den nye uføretrygdeordningen. Denne trer i kraft fra 2015. 

Les artikkelen 

Facebook
Twitter
LinkedIn