Kursaktiviteten øker, tilskuddene kuttes

Statsbudsjettet 2013: Midlene til voksenopplæring går ned, til tross for at studieforbundene registrerer at kursaktiviteten øker. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og fem studieforbund har gått sammen og levert et innspill til Frivillighet Norge, hvor de uttrykker bekymring for utviklingen

Det er Kristelig studieforbund (K-Stud) som har tatt initiativ til innspillet, som sammen med et notat fra VOFO ble overlevert Frivillighet Norge for to uker siden. Og Frivillighet Norge lover å sende innspillet videre til politikerne:
– Vi sender gjerne et brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen der vi gjerne gjentar budskapet fra studieforbundene, sier generalsekretær Birgit Brekke påVOFO’s nettsider.

Innspillet i sin helhet kan du laste ned og lese på funkis.no 

Les også:
Funkis har fått ny postadresse

Tilrettelegging er mer enn rullestolrampe