ReHabiliteringsuka 2012

ReHabiliteringsuka går av stabelen 22.-26. oktober 2012 – for sjette året på rad. Tema for uken er: "Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det".

Den nasjonale strategien for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011 er nå avløst av Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. Planen beskriver de sentrale målene og tiltakene i samhandlingsreformen. Styrking av habilitering og rehabilitering er et av de sentrale grepene.

"Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles". (St.meld. nr. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015)

Les mer:

Rehabiliteringsuka i Helse Sør-Øst

Rehabiliteringsuka i Helse Mindt-Norge

Rehabiliteringsuka i Helse Nord

Rehabiliteringsuka i Helse Vest