FFO om statsbudsjettet 2013

Mandag 8. oktober ble forslag til Statsbudsjett 2013 lagt fram av regjeringen. På FFOs nettside vil det fortløpende bli lagt ut saker med FFOs kommentarer til budsjettforslaget.

Følg med på denne siden: 

Noen av forslagene med FFOs kommentarer:

Kutt i behandlingsreiser

Bekymring for samhandlingsreformen

Arbeids- og utdanningsreiser blir permanent ordning

Statsbudsjettet i sin helhet: Finansdepartementet

Facebook
Twitter
LinkedIn