UNG.NO har overtatt informasjonstekstene om rettigheter

Unge funksjonshemmede drev fra 2009 til 2012 nettportalen ungerettigheter.no. UNG.NO, drevet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, har nå tatt over mye av innholdet.

 Vi anbefaler alle som er interesserte i å finne ut hvilke rettigheter ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom har på forskjellige områder å besøke UNG.NO sine sider om funksjonshemmedes rettigheter.