Fagkurs om gode boløsninger

Onsdag 7. november 2012 arrangerer Frambu fagkurs for tjenesteytere om gode boløsninger og tilpassede tjenester for barn, ungdom og voksne i og utenfor foreldrehjemmet. Søknadsfrist er 19. oktober.

Kurset er rettet mot tjenesteytere som arbeider med familier med barn, ungdom og voksne med store og sammensatte funksjonsnedsettelser innenfor Frambus diagnoser.

Temaer på kurset

  • Veien til egen bolig – retten til tjenester der du bor, ulike boformer og husleieloven
  • Gode modeller – eksempler
  • Samarbeid mellom instansene – etiske aspekter

Kursavgift
Kr. 400,- inkluderer måltider og materiell. Pårørene deltar gratis.

Videokonferanse
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse. Deltakerne her kan stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Spørsmål om videokonferanse kan rettes til Berit Hundal på e-post beh@frambu.no

Har du spørsmål om kurset?
Administrative spørsmål rettes til Tove Sandvik på e-post tsa@frambu.no eller på telefon 64 85 60 00
Faglige spørsmål rettes til Torill Øverby Kvan på e-post tok@frambu.no eller på telefon 64 85 60 00.

Les mer på frambu.no