Undersøker mediedekning av folk med funksjonsnedsettelse

Hvordan omtaler mediene mennesker med nedsatt funksjonsevne? Hvordan kan rekruttering og utdanning endre bildet?

Professor Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sammen med to andre forskere fått tilslag på en undersøkelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil ha gjennomført om hvordan medier kan være en kraft i inkluderingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Prosjektet har en ramme på 1,2 mill kroner og skal gjennomføres innen desember 2013.

Skaffe oversikt

– Hovedformålet er å fremskaffe en oversikt over nyere norsk fremstilling i medier av mennesker med nedsatt funksjonsevne, med sikte på å stimulere til mindre usynliggjøring og en mer opplyst, allsidig og inkluderende mediedekning, heter det i prosjektbeskrivelsen, som i konkurranse med tre andre nådde opp etter utlysningen fra direktoratet.

– Jeg har i min forskning siden 1991 konsentrert meg om medier og marginalisering, det være seg i tale om etnisitet, kjønn eller andre med tilskrevet minoritetsstatus. Etter en artikkel om medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne i Norsk medietidsskrift tidligere i år, ble det naturlig å søke da direktoratet utlyste et prosjekt med samme tema, forteller Elisabeth Eide.

Historisk-analytisk tilnærming

Sammen med forskerne Tonje Vold og Jan Grue skal hun gjøre en historisk-analytisk undersøkelse av oppslag i norske medier fra 1993 til 2013, med hensyn på i hvordan og i hvilken grad ulike grupper funksjonshemmede er blitt presentert.  Viktige pekepinner vil være mediedekningen av arrangementer som Paralympics og den årlige Stolthetsparaden. I en mer kvalitativ tilnærming, vil forskerne blant annet se på debatten om hvorvidt mediene gir folk med nedsatt funksjonsevne roller som ofre med tragiske skjebner, hverdagsmennesker eller helter, likeledes debatten om framstillingen av funksjonshemmede i TV-programmer som «Ingen grenser»..

Tonje Vold er førsteamanuensis ved høgskolens Institutt for bibliotek-, arkiv- og informasjonsfag. Jan Grue er post.doc. ved UiO, men har tidligere arbeidet ved høgskolen.

I tillegg til de tre seniorforskerne, alle med doktorgrad, skal det utlyses et masterstipend, for å se på journalistutdanningen og medieredaksjonenes rekrutteringspolitikk med hensyn til folk med nedsatt funksjonsevne.

– Vi er glade for at direktoratet fant oss verdige og at de syntes vi hadde et godt forslag til hvordan en slik undersøkelse kunne gjøres, sier Elisabeth Eide. Hun tror også at undersøkelsen vil være interessant for de helse- og sosialfaglige miljøene ved fakultetet og høgskolen.

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akershus