Mer penger til momskompensasjon

I går kom gladnyheten om at det settes av 320 millioner kroner i friske penger på statsbudsjettet for 2013 for å trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

For FFOs medlemsorganisasjoner betyr dette bedre rammevilkår. Organisasjonene har opplevd at de frie driftsmidlene med tiden er blitt mindre på grunn av økte kostnader og manglende opptrapping av momskompensasjonen. Med 320 millioner kroner i friske midler, vil organisasjonene få et større handlingsrom, og dermed også større aktivitet.
De friske kronene som settes av i statsbudsjettet, som legges fram 8. oktober, betyr en opptrapping av momskompensasjonsordningen til 950 millioner i 2013.  At ordningen nå er i rute betyr at frivilligheten kan bruke penger på aktiviteter og ikke på moms.
I Frivillighet Norge stod jubelen da nyheten sprakk i går. På nettsiden sier generalsekretær Birgitte Brekke: 
-Vi er glad for at regjeringen har forstått at momskompensasjon er et godt frivillighetspolitisk virkemiddel. Det stimulerer til mer frivillighet i alle typer foreninger og organisasjoner.

Fakta om momskompensasjon for frivillige organisasjoner
I motsetning til i næringslivet og kommuner belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. 
Regjeringen lovet i 2009 å sette av en årlig pott for å kompensere for dette. Regjeringen har lovet jevn opptrapping av beløpet til 1,2 mrd innen 2014. 

Frivillighet Norges mål er at organisasjonene skal slippe momsbelastningen og få refundert krone for krone av det som betales i moms. 
Mer om Frivillighet Norges arbeid for momssaken kan leses her.

Kilde: ffo.no