Handy filmfestival 2012

Norges første mangfoldige filmfestival om barn og unge med nedsatt funksjonsevne går av stabelen i Oslo 23. november 2012 på Cinemateket i Filmens Hus.

Handy filmfestival er en organisasjon i Oslo. Målet deres er å bygge bro mellom familie og samfunn ved å løfte fram temaet om det å leve med en funksjonshemming. Deres profil vil være bruk av film, i samarbeid med fagfolk innen helsevesen, utdanningssektoren, film og brukerorganisasjoner.

– Vi ønsker å kjempe mot isolasjon, skyld og skam. Og vi ønsker at foreldre og barn, men også fagfolk, står sammen om å få dette til, skriver Handy filmfestival på sine nettsider.

Filmfestivalen er for alle, men retter seg primært mot minoritetsspråklige familier. Ikke bare de som selv har barn med nedsatt funksjonsevne, men også øvrige som er i barnas omgangskrets.

En annen viktig målgruppe er fagfolk innen helsevesen, folk som jobber i nær relasjon med minoritetsspråklige foreldre og har barn med funksjonshemning. 

FFO er samarbeidspartner i filmfestivalen, som finansieres av midler fra Helse Sørøst.

Mer om festivalen, påmelding: http://www.handy-filmfestival.com/home.aspx