Regionalt fagkurs om dystrofia myotonika i Helseregion Vest

Onsdag 28. november 2012 arrangerer Frambu regionalt fagkurs for tjenesteytere rundt personer med dystrofia myotonika, på Radisson Blu Hotel Norge i Bergen. Temaet er medisinsk informasjon og tilrettelegging i hverdagen. Søknadsfrist er 12. november. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass for brukere og pårørende.

Kursaktiviteten øker, tilskuddene kuttes

Statsbudsjettet 2013: Midlene til voksenopplæring går ned, til tross for at studieforbundene registrerer at kursaktiviteten øker. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og fem studieforbund har gått sammen og levert et innspill til Frivillighet Norge, hvor de uttrykker bekymring for utviklingen

ReHabiliteringsuka 2012

ReHabiliteringsuka går av stabelen 22.-26. oktober 2012 – for sjette året på rad. Tema for uken er: "Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det".

Budsjettkonferanse i FFO

11.10.12 deltok flere av FFOs medlemsorganisasjoner på den årlige budsjettkonferansen. Mange planlegger å gå på høring i stortingskomiteene, og samhandlingsreformen vil være et viktig tema for flere.

Stønad til tannbehandling

Kan muskelsyke få stønad til tannbehandling? En av våre medlemmer ringte nylig og fortalte at han hadde fått beskjed fra tannlegen sin at han bare trengte å betale 16 % av tannlegeregningen sin på 8000 kr! Resten ble dekket av HELFO.

FFO om statsbudsjettet 2013

Mandag 8. oktober ble forslag til Statsbudsjett 2013 lagt fram av regjeringen. På FFOs nettside vil det fortløpende bli lagt ut saker med FFOs kommentarer til budsjettforslaget.