FFM kontoret flytter mandag 1.oktober 2012

Kontoret vil derfor bli noe redusert i uke 40 (1.-5. oktober)

Vi skal flytte inn i lokalene ved siden av der vi er i dag mandag 1.oktober.  Telefoner og mail vil bli besvart, men svarene kan blir noe forsinket.

Facebook
Twitter
LinkedIn