Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Støttekontakt

Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av for eksempel funksjonshemming eller sosiale problemer. Alle som trenger personlig hjelp til å aktivisere seg på fritiden eller til å leve et sosialt liv kan få hjelp av en støttekontakt.

Brukerens behov

Tjenesten er gratis, og du må henvende deg til ditt lokale NAV-kontor for å få støttekontakt. Det er brukerens egne behov som bestemmer hva dere skal gjøre sammen.

Støttekontakten skal hjelpe brukeren til en meningsfull fritid, mestre hverdagen og oppnå kontakt med andre. Støttekontakten er lønnet av kommunen. Ordningen kan blant annet dreie seg om faste fritidsaktiviteter, kino, konserter m.m. Den enkelte dekker egne utgifter ved fritidsaktivitetene selv om ordningen er fritatt for egenandel.

Ulike muligheter

Kommunen organiserer støttekontakttjenestene på ulike måter. Noen bruker fritidskontakt, treningskontakt, tilrettelegger eller andre betegnelser på tjenesten. Tjenesten kan for eksempel videreutvikles i kommunen gjennom:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De som trenger støttekontakt er ulike. Derfor må også støttekontaktene være ulike.

Mer info om Støttekontakt:  Helsenorge.no

Del
Click to listen highlighted text!